สภามวยโลกมอบรางวัลแมทธิว-ลีเดีย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ สภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia) พหลโยธิน ซอย 3 โดย “พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ” รองประธาน สภามวยโลก (WBC) และประธาน WBC Asia

Read more